Enez Malmüdürlüğünce 21.06.2017 tarihinde 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye ait ilan metni aşağıda sunulmuştur.
 
/kurumlar/enez.gov.tr/Duyurular/ilan.PDF